КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

*** 47 години обучение по Физика в Шуменския университет ***

 

 

 

Катедра “Физика и Астрономия” предлага обучение по

физически науки на студенти във всички степени на висшето образование —

бакалавър, магистър, доктор.

Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.careersРезултат с изображение за meteorology station

Последна актуализация: 05.07.2018