"Науката посреща своите бъдещи откриватели"

19-20 май 2016 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Програма   Регламент   Покана   Заявка   Абстракти   Галерия   За нас   Контакти


 

 

 

Заявка за участие в инициативата "Науката посреща своите бъдещи откриватели". - Приемането на заявки ПРИКЛЮЧИ!

За повече информация за IV Национална студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса".