"Науката посреща своите бъдещи откриватели"

19-20 май 2016 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Програма   Регламент   Покана   Заявка   Абстракти   Галерия   За нас   Контакти


 

 

 

Научен комитет:

Председател: академик д.м.н. П. Кендеров

Членове:

проф. д-р В. Велев               проф. д-р Ж. Ангарска              проф. д.х.н. В. Христов

проф. д-р Ц. Иванова           проф. д-р инж. И. Цонев           доц. д-р В. Радева

доц. д-р Д. Владев                доц. д-р Р. Давидова     

 

Локален организационен комитет:

Председател: професор д.физ.н. Д. Кюркчиева

Членове:

проф. д-р Д. Марчев             проф. д-р Хр. Христов                доц. д-р П. Галчева

доц. д-р Ив. Иванов              доц. д-р Д. Захариев                 доц. д-р Н. Архангелова

доц. д-р П. Петкова              доц. д-р Т. Кабакчиева              гл. ас. д-р Б. Борисов

ас. С. Ибрямов                      ас. Р. Матева                             хон. ас. Д. Василева

хон. ас. Т. Атанасова           ас. П. Кюркчиев                         ас. В. Бозаджиев