"Науката посреща своите бъдещи откриватели"

19-20 май 2016 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Програма   Регламент   Покана   Заявка   Абстракти   Галерия   За нас   Контакти


 

 

 

За допълнителна информация:

проф. д.физ.н. Диана Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva@shu-bg.net

катедра "Теоретична и приложна физика"

 

Адрес за кореспонденция:

9712 гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по природни науки

мл. спец. Доротея Василева

e-mail: d.vasileva@shu.bg

 

Google Earth