"Науката посреща своите бъдещи откриватели"

19-20 май 2016 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Програма   Регламент   Покана   Заявка   Абстракти   Галерия   За нас   Контакти


 

 

 

Удостояване на акад. Дамян Дамянов с почетното звание Доктор хонорис кауза на Шуменския университет

 

Ученическа научна сесия

 

Астропарти под открито небе

 

IV Национална студентска научна конференция