проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева, "Определяне на разстоянието до свръхновата звезда SN 1987A"

проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева, "Определяне на разстоянието до планетарната мъглявина Котешко око"

доц. д-р С. Ибрямов, "Наблюдение на окултации на 6 звезди от Луната и определяне на средния ъглов радиус и средното ъглово движение на Луната"

проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева, "Определяне на разстоянието до сферичния звезден куп М12"

проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева, пределяне на разстоянието до галактиката М100 по метода на фотометричните паралакси"