Резултат с изображение за шуменски университет лого

Архив

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

IV Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От Атома до Космоса”,
19-20.05.2016 г.

Покана

Програма

III Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От Атома до Космоса”,
15-16.05.2015 г.

Покана

Програма

II Национална студентска научна конференция “От Атома до Космоса”,
15-16.05.2014 г.

I Национална студентска научна конференция “От Атома до Космоса”,
16-17.05.2013 г.

e-mail: snk@shu.bg