ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

доц. д-р Нина Архангелова

тел.: (054) 830 495 / 133

доц. д-р Борислав Борисов

тел.: (054) 830 495 / 195

 

e-mail: snk@shu.bg

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

9712 гр. Шумен, ул. Университетска” № 115

Шуменски университет Епископ Константин Преславски”

За V Национална студентска научна конференция с участие на ученици От Атома до Космоса“

Контакти

Резултат с изображение за шуменски университет лого

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

e-mail: snk@shu.bg