http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gif

Организационен Комитет:

Председател:

доц. д-р Нина Архангелова

 

Членове:

                       доц. д-р Борислав Борисов

            доц. д-р Сунай Ибрямов

            ас. д-р Доротея Василева

            ас. Русалия Матева

            ас. Теодора Атанасова

 

Научен комитет:

Председател:

проф. дфн Диана Кюркчиева

 

Членове:

                      доц. д-р Петинка Галчева

           проф. д-р Валентин Велев

           проф. д-р Николай Узунов

           проф. д-р Христо Христов

           проф. д-р Цветеслава Иванова

           проф. д-р Драгомир Марчев

           доц. д-р Веселка Радева

           доц. д-р Димитър Владев

 

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Организационен и научен комитет

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

e-mail: snk@shu.bg