http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gif

Организационен Комитет:

Председател:

доц. д-р Нина Архангелова

 

Членове:

доц. д-р Борислав Борисов

ас. д-р Сунай Ибрямов

ас. д-р Доротея Василева

ас. Русалия Матева

ас. Теодора Атанасова

 

Научен комитет:

Председател:

проф. дфн Диана Кюркчиева

 

Членове:

доц. д-р Петинка Галчева

проф. д-р Валентин Велев

проф. д-р Николай Узунов

проф. д-р Христо Христов

проф. д-р Цветеслава Иванова

проф. д-р Драгомир Марчев

доц. д-р Веселка Радева

доц. д-р Димитър Владев

 

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Организационен и научен комитет

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg