Академичният състав от направление Физически науки” към Шуменския университет Епископ Константин Преславски” най-учтиво Ви кани да вземете участие в петото издание на Националната студентска научна конференция с участие на ученици От Атома до Космоса”, която ще се проведе от 12 до 14 май 2017 г. в гр. Шумен.

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Покана

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

e-mail: snk@shu.bg