Академичният състав от направление Физически науки към Шуменския университет Епископ Константин Преславски най-учтиво Ви кани да вземете участие в петото издание на Националната студентска научна конференция с участие на ученици От Атома до Космоса, която ще се проведе от 12 до 14 май 2017 г. в гр. Шумен.

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Покана

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg