Регистрация от 08:00 ч. до 09:00 ч.

лаб. 122, ет, 1, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

 Откриване на конференцията 09:00 ч.

зала 217, ет. 2, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

 Представяне на докладите от студенти и докторанти (време за представяне на един доклад 10 мин.)

зала 217, ет. 2, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

 Постерна сесия след обедната почивка

 Вечеря

 Регистрация от 08:00 ч. до 09:00 ч.

лаб. 122, ет, 1, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

 Представяне на докладите от ученици (време за представяне на един доклад 15 мин.)

зала 217, ет. 2, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

 Постерна сесия след обедната почивка

 

12.05.2017 г.

13.05.2017 г.

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Програма

14.05.2017 г.

 Посещение на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет

 Псещение на забележителностите около гр. Шумен

 

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ НАЛИЧНА СЛЕД 01.05.2017 г.

e-mail: snk@shu.bg