· Регистрация от 08:00 ч. до 09:00 ч.

лаб. 122, ет, 1, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

· Откриване на конференцията 09:00 ч.

зала 217, ет. 2, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

· Представяне на докладите от студенти и докторанти (време за представяне на един доклад 10 мин.)

зала 217, ет. 2, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

· Постерна сесия след обедната почивка

· Вечеря

· Регистрация от 08:00 ч. до 09:00 ч.

лаб. 122, ет, 1, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

· Представяне на докладите от ученици (време за представяне на един доклад 15 мин.)

зала 217, ет. 2, Шуменски университет, Ректорат (Корпус 1)

· Постерна сесия след обедната почивка

 

12.05.2017 г.

13.05.2017 г.

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Програма

14.05.2017 г.

· Посещение на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет

· Псещение на забележителностите около гр. Шумен

 

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ НАЛИЧНА СЛЕД 01.05.2017 г.

e-mail: snk@shu.bg