Понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Важни дати

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

· Заявки за участие със заглавие на докладите/постерите, които задължително следва да имат изследователски характер и имена на авторите се приемат до 21.04.2017 г.

· Доклади в пълен текст се приемат до 05.05.2017 г.

· Регистрация: 12.05.2017 г. от 8:00 ч. до 09:00 ч. в лаб. 122 (Ректорат) за студенти и доктранти;

 13.05.2017 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. в лаб. 122 (Ректорат) за ученици.

· Представяне на докладите:

устни доклади и постерна сесия на студенти и докторанти 12.05.2017 г.

устни доклади и постерна сесия на ученици 13.05.2017 г.

e-mail: snk@shu.bg