Незабравими спомени и моменти от ІV Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От Атома до Космоса”, 19-20 май 2016 г., гр. Шумен

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Галерия

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.

e-mail: snk@shu.bg

За повече снимки посетете           .