· За участник студент или докторант:

     40 лв. за един доклад/постер;

     60 лв. за два доклада/постера.

Срещу внесена такса се получават материали на конференцията, куверт за вечеря на 12 май и за кафе-паузите, сертификат, CD с доклади.

Всеки участник може да участва с не повече от два доклада.

· За гости и съавтори (участници в конференцията) 25 лв.

Срещу внесена такса се получават материали на конференцията, куверт за вечеря на 12 май и за кафе-паузите.

· Учениците не заплащат такса.

Таксите за участие могат да бъдат платени:

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Такси и плащане

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

e-mail: snk@shu.bg