Състав

Директор:

доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

e-mail: sibryamov [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 153

кабинет: К3 422

Членове:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 185

кабинет: К3 515

 

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

e-mail: d.marchev [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 185

кабинет: К3 515

 

доц. д-р Борислав Станишев Борисов

e-mail: b.borisov [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 195

кабинет: К3 514

 

доц. д-р Веселка Сидерова Радева

e-mail: veselka.radeva [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 195

кабинет: К3 514

 

доц. д-р Динко Профилов Димитров

e-mail: d.dimitrov [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 261

кабинет: К1 305

 

доц. д-р Доротея Любенова Василева

e-mail: d.vasileva [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 153

кабинет: К3 422

 

ас. Теодора Велкова Атанасова

e-mail: t.atanasova [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 283

кабинет: К1 305

Докторанти:

ас. Теодора Велкова Атанасова

e-mail: t.atanasova [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 283

кабинет: К1 305

 

инж. Велимир Ангелов Попов

e-mail: velimir.popov [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 195

кабинет: К3 514

 

ас. Йорданка Димитрова Енева

e-mail: yordanka.eneva [at] shu.bg

телефон: (+359 54) 830 495 / 195

кабинет: К3 514

Скоро защитили докторанти:

Доротея Любенова Василева, 2016 г.

 

Динко Профилов Димитров, 2015 г.