Пълно лунно затъмнение на 03.03.2007 г.,
видимо от територията на България

Условия за наблюдение

Пълното лунно затъмнение на 3 срещу 4 март ще бъде единственото за 2007 година, което ще може да се наблюдава от България. През тази година ще има още едно пълно лунно и две частични слънчеви затъмнения, но те няма да могат да се наблюдават от нашата страна.

На 3 март в 23 часа и 30 минути Луната ще навлезе в сянката на Земята. Пълната фаза на затъмнението ще продължи от 00.44 ч. до 01.58 ч. Затъмнението ще завърши в 03.11 ч. Екипът на Астрономическия център на Шуменския университет, с директор доц. д-р Драгомир Марчев, ще осигури свободен достъп до телескопа за всички студенти, кандидат-студенти, ученици и граждани на Шумен, желаещи да наблюдават астрономическото явление.

            За последен път пълно лунно затъмнение на територията на България е наблюдавано на 28 октомври 2004 г.

На 3 март в 23 часа и 30 минути Луната ще навлезе в сянката на Земята. Пълната фаза на затъмнението ще продължи от 00.44 ч. до 01.58 ч. Затъмнението ще завърши в 03.11 ч. Екипът на Астрономическия център на Шуменския университет, с директор доц. д-р Драгомир Марчев, ще осигури свободен достъп до телескопа за всички студенти, кандидат-студенти, ученици и граждани на Шумен, желаещи да наблюдават астрономическото явление.

            За последен път пълно лунно затъмнение на територията на България е наблюдавано на 28 октомври 2004 г.