Пасаж на венера по диска на слънцето 8 юни 2004

Пасажът на Венера по диска на Слънцето е рядко явление. То се наблюдава, когато Венера е в долно съединение (това се случва средно веднъж на 584 дни) и в същото време близо до възлите на орбитата й (точките на пресичане на орбитата на Венера с Еклиптиката). Тогава планетата лежи на права между Земята и Слънцето. Заради наклона на орбиталната равнина на Венера от 3.3 градуса и тъй като двете условия–планетата да е едновременно в долно съединение и в орбитален възел–не винаги са изпълнени, планетният пасаж е рядко небесно явление. Средно има 4 пасажа на Венера за около 243 години.

Последното такова явление е наблюдавано през декември 1882г., а следващото ще бъде на 6 юни 2012г., но то ще се наблюдава от Тихия океан, Австралия и Източна Азия. От България ще може да се види само края на пасажа, който завършва само 1 час след изгрева на Слънцето за нашата страна.

За Шумен в този ден Слънцето изгрява в 5ч 35м, а пасажът на Венера ще започне в 8ч 19м. Видимото от Земята движение на Слънцето по небесната сфера е от запад на изток, а Венера в този период /около долно съединение/ ще се движи от изток на запад. Следователно срещата между двете тела ще си състои от към източната страна на слънчевия диск.

До началото на пасажа в 8ч 19м Венера няма да бъде видима-тя е много малка, разположена е много близо до Слънцето и е обърната с тъмната си страна към Земята.Секунди преди да започне пасажа вероятно ще може да се наблюдава т.нар. “ефект на Ломоносов” – силно проблясване от атмосферата на Венера.

Пасажът започва с контакт С1, който става, когато дискът на планетата максимално се докосва до Слънцето откъм неговата долна лява /за нас/ част. Вероятно Венера ще може да се забележи за пръв път едва няколко минути по-късно като малко нащърбяване на слънчевия лимб. Целият диск на планета може да се види едва при контакт С2, когато планетата се докосва вътрешно до Слънцето. Това за шуменските наблюдатели ще стане в 8ч 39м. Минути след това се очаква най-интересният за всички ефект на “черната капка”. Венера ще придобие формата на дъждовна капка. Това всъщност е само една оптическа илюзия, но впечатляваща.

След това силуетът на планетата бавно ще се премества /от изток на запад/ по яркия слънчев диск. Движейки се със скорост от 3.2 дъгови секунди за час, на Венера ще и са необходими около 6 часа, за да пресече Слънцето.

Максималното ъглово сближени на центровете на Венера и Слънцето ще бъде в 11ч 22м.

За Шумен контакт С3 настъпва в 14ч 03м, когато планетата достига противоположния /западен/ лимб и отново се докосва вътрешно до Слънцето.

Накрая пасажът приключва с контакт С4 в 14ч 22м, когато планетният лимб се допира външно към Слънцето. Последното интересно явление, което ще се наблюдава е може би красивият ярък ореол на нейната атмосфера няколко секунди или минути след края на пасажа.

 

Place:     Latitude:     Longitude:     Time zone: (hours from Greenw.)

 

Local time

Altitude

Angle

1st contact (C1)

2nd contact (C2)

Least distance (Dm)

3rd contact (C3)

4th contact (C4)


Estimated Delta T   sec