Астрономически календар 2019 на БАН, издание на Института по астрономия с НАО