Астрономически календар 2018 на БАН, издание на Института по астрономия с НАО