Актуално | Начална страница

 

 

В ранните часове на 21 януари 2019 г. ни очаква пълно лунно затъмнение

 

доц. д-р Сунай Ибрямов

 

В ранните часове на 21 януари 2019 г. от територията на Америка, Европа и Африка ще се наблюдава пълно лунно затъмнение – първото и единствено за 2019 г.

 На 21 януари 2019 г. Луната ще започне да навлиза в полусянката на Земята в 4 ч. 37 мин., първият контакт със сянката ще настъпи в 5 ч. 34 мин. (начало на частичните фази). Пълното затъмнение ще започне в 6 ч. 41 мин. и ще приключи в 7 ч. 43 мин., като моментът на най-голяма фаза ще настъпи в 7 ч. 12 мин. Последният контакт със сянката ще бъде в 8 ч. 50 мин. (край на частичните фази), а цялото затъмнение ще приключи с последен контакт с полусянката в 9 ч. 48 мин. Характерните моменти на затъмнението са илюстрирани на долната фигура.

 Продължителността на затъмнението от полусянката на Земята ще трае 5 часа и 11 минути, а от сянката – 3 часа и 17 минути. Продължителността на пълната фаза ще бъде 1 час и 2 минути.

 От България затъмнението ще може да се наблюдава до залеза на Луната в 7 ч. 45 мин.

 Пълните лунни затъмнения се наблюдават по време на пълнолуния, когато Луната, Земята и Слънцето са наредени на една права линия, при което Луната преминава през земната сянка. Те могат да се наблюдават с невъоръжено око или с оптични инструменти – бинокъл, далекогледна тръба и телескоп без да се използват предпазни средства.

 Пълнолунието на 21 януари съвпада с преминаването на Луната през перигея на орбитата й. Популярното наименование на това явление е „супер Луна“. На същата дата разстоянието между Луната и Земята ще бъде 357 342 km.

 Следващото лунно затъмнение, което ще може да се наблюдава от България ще бъде частично и ще се случи в нощта на 16 срещу 17 юли 2019 г.

 

 

Подробна информация:

 

Момент на геоцентрична опозиция по еклиптична дължина

Януари 21d 07h 16m 03s

 

Геоцентрични координати на Луната и Слънцето по време на най-голямата фаза

αmoon = 08h 12m 28.7s     δmoon = +20o 20’ 13.1”

αsun = 20h 12m 17.2s        δsun = -19o 57’ 48.0”

 

Характерни моменти на затъмнението

Първи контакт с полусянката:                                Януари 21d 04h 36m 30s

Първи контакт със сянката:                                                         05h 33m 54s

Начало на пълното затъмнение:                                                 06h 41m 17s

Момент на най-голяма фаза:                                                      07h 12m 16s

Край на пълното затъмнение:                                                     07h 43m 16s

Последен контакт със сянката:                                                   08h 50m 39s

Последен контакт с полусянката:                                               09h 48m 00s

 

Продължителност на затъмнението

Продължителност от полусянката:                                            05h 11m 30s

Продължителност от сянката:                                                    03h 16m 45s

Продължителност на пълното затъмнение:                             01h 01m 59s

 

Максимална фаза на затъмнението от полусянката:                        2.1684

Максимална фаза на затъмнението от сянката:                                1.1953

 

Ъглов радиус на полусянката:                                                   1o 18’ 18.7”

Ъглов радиус на сянката:                                                           0o 45’ 48.2”