Актуално | Начална страница

 

 

Шуменският университет и Шумен имат нова модерна астрономическа обсерватория на Шуменско плато

 проф. дфн Диана Кюркчиева

На 29 октомври 2015 г. бе открита официално Астрономическата обсерватория на Шуменския университет (ШУ) на Шуменско плато – една дългогодишна мечта на неговия астрономическия екип да даде „очи” към небето на шуменските граждани и най-вече на младите хора на Шумен, както и на гостите на града, като ги направи съпричастни към наблюдението и изучаването на безкрайния Космос.

Началото на тази инициатива датира от работата на астрономическия екип на ШУ по проекта СМАРТНЕТ, с чието финансиране от МОН в периода 2009-2010 г. бяха закупени 2 телескопа, 40 см и 26 см и приемна апаратура към тях, на обща стойност около 150 хил. лв. На тази база започна търсене на възможности за построяване на сграда за Астрономическа Обсерватория. За целта бе подписан договор на ШУ с Община Шумен. Благодарение на него финансирането на обекта бе включено в бюджетите на Общината за 2011-2012 г. Процедурите по реализацията на това строителство обаче се оказаха свързани с много документи и бюрократични препятствия. В крайна сметка през август 2012 г. Министерският съвет предостави 68 кв.м. в района на Национален парк Шуменско плато за Астрономическа Обсерватория.

През януари 2013 г. бе подписан договор с Дирекция „Шуменско плато” за обособяване на астрономическа обсерватория към техния бъдещ Информационен Център. Изграждането на сградата бе финансирано по проект на Природен парк „Шуменско плато”. Закупуването на 5.5 м купол също бе за сметка на този проект, докато 3 м купол е собственост на ШУ.

Предстои монтирането на телескопите в куполите.

Астрономите от Шумен получиха поздравителни адреси за своя празник от Института по астрономия на БАН, от Съюза на астрономите в България, от народните обсерватории в Стара Загора, Смолян и Варна.

На откриването на красивата сграда с импозантните куполи присъстваха Областния управител на Шумен, Председателя на Общинския съвет, Ректора на Шуменския университет, депутати, много преподаватели и студенти от ШУ, граждани, представители на медиите.

Официален сайт на Астрономическа обсерватория Шумен

 

 

 

 _________________________________________________________________________________