Актуално | Начална страница

 

 

Студенти направиха предварителни открития на 19 нови астероида

 

 

В периода март-май 2017 г. студенти от специалностите Астрономия, Физика, Астрономия и метеорология и Медицинска физика и радиоекология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с ръководител доц. д-р Сунай Ибрямов участваха в две международни кампании за търсене на астероиди – “International Asteroid Search Campaign” и “Global Astronomy Month – Astronomers Without Borders Asteroid Search Campaign”, организирани от Международната колаборация за астрономически изследвания към Университета в Хардин-Симънс, САЩ. В кампаниите участваха общо 55 екипа от 21 държави (САЩ, Бразилия, Филипини, Китай, България, Мароко и др.).

Подобни кампании дават възможност на ученици и студенти от различни държави да се включват в научноизследователска дейност чрез обработка на реални астрономически изображения, да проследят вече известни астероиди с цел да се уточнят точните им орбити, както и да направят открития на нови астероиди. Те водят до повишаване на интереса на младите хора към астрономията, физиката и научните изследвания.

По време на кампаниите за търсене на астероиди всеки екип получава оригинални изображения от 1.80-м Pan-STARRS1 телескоп на Института по Астрономия на Университета в Хаваи. Изображенията трябва да се обработят в рамките на 72 часа. Продължителността на всяка кампания е около месец.

В рамките на двете тазгодишни кампании студентите от Шуменския университет обработиха 47 комплекта с общо 188 изображения. Направени бяха предварителни открития на 19 нови астероиди. Очаква се след допълнителни наблюдения изчисляване на орбитите на тези обекти и потвърждаване на откритието им. Освен направените предварителни открития, студентите направиха астрометрични измервания на над 100 известни вече астероида от Основния астероиден пояс между планетите Марс и Юпитер, които ще се използват за по-точно изчисляване на орбитните им параметри.

Получените резултати от студентите бяха докладвани на V-та Национална студентска научна конференция „От атома до Космоса”, която се проведе в периода 11-13 май 2017 г. в Шуменския университет. За своята прецизна работа и направените нови открития студентите получиха сертификати от Международната колаборация за астрономически изследвания, които им бяха връчени от директора на Астрономическата обсерватория проф. дфн Диана Кюркчиева по време на конференцията.

От 19 май 2017 г. стартира новата кампания за търсене на астероиди, в която участват 15 екипа от България – 5 от Шуменския университет с ръководител доц. д-р Сунай Ибрямов, 7 от гр. Варна с ръководител доц. д-р Веселка Радева и 3 екипа от ПГПЧЕ в гр. Шумен с ръководител г-жа Анета Маринова.