Актуално | Начална страница

 

 

Частично лунно затъмнение на 16/17 юли 2019 г.

 

В нощта на 16 срещу 17 юли 2019 г. от територията на Южна Америка, Европа, Африка, Азия и Австралия ще се наблюдава частично лунно затъмнение.

На 16 юли 2019 г. Луната ще започне да навлиза в полусянката на Земята (P1) в 21 ч. 44 мин., първият контакт със сянката (U1) ще настъпи в 23 ч. 02 мин. (начало на частичните фази). Моментът на най-голяма фаза (max) ще настъпи на 17 юли в 00 ч. 31 мин., когато 65% от лунния диск ще бъде затъмнен от земната сянка. Последният контакт със сянката (U4) ще бъде в 01 ч. 59 мин. (край на частичните фази), а цялото затъмнение ще приключи с последен контакт с полусянката (P4) в 03 ч. 17 мин. Характерните моменти на затъмнението са илюстрирани на долната фигура.

 Продължителността на затъмнението от полусянката на Земята ще трае 5 часа и 34 минути, а от сянката – 2 часа и 58 минути.

 От България ще се наблюдават всичките фази на затъмнението. При ясно време и благоприятни метеорологични условия, Астрономическата обсерватория – Шумен ще бъде отворена за желаещите да наблюдават астрономическото явление.

Лунните затъмнения могат да се наблюдават с невъоръжено око или с оптични инструменти – бинокъл, далекогледна тръба и телескоп без да се използват предпазни средства.

 

Пътят на Луната през земната сянка и полусянка по време на частичното лунно затъмнение на 16/17 юли 2019 г.

Характерните моменти са отбелязани с P1, U1, max, U4, P4 (виж текста по-горе).

 

Подробна информация:

 

Момент на геоцентрична опозиция по еклиптична дължина

Юли 17d 00h 38m 11s

 

Геоцентрични координати на Луната и Слънцето по време на най-голямата фаза

αmoon = 19h 44m 00.3s     δmoon = -21o 52’ 53.0”

αsun = 07h 43m 48.8s        δsun = +21o 17’ 38.5”

 

Характерни моменти на затъмнението

Първи контакт с полусянката (P1):                             Юли 16d 21h 43m 53s

Първи контакт със сянката (U1):                                                 23h 01m 43s

Момент на най-голяма фаза (max):                             Юли 17d 00h 30m 44s

Последен контакт със сянката (U4):                                           01h 59m 39s

Последен контакт с полусянката (P4):                                       03h 17m 36s

 

Продължителност на затъмнението

Продължителност от полусянката:                                            05h 33m 43s

Продължителност от сянката:                                                    02h 57m 56s

 

Максимална фаза на затъмнението от полусянката:                        1.7037

Максимална фаза на затъмнението от сянката:                                0.6531

 

Ъглов радиус на полусянката:                                                   1o 1124.0

Ъглов радиус на сянката:                                                           0o 3955.8