Актуално | Начална страница

 

 

 

Пристигна новият телескоп MEADE 16" в Астрономическия център

 

 

На 19 февруари 2010 г. в Астрономическия център на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” пристигна новият професионален телескоп MEADE с диаметър на огледалото 41 cm., който ще се монтира на шуменското плато. Телескопът е закупен със средства от проекта "SMARTNET" на екипа на Астрономическия център. По същия проект са закупени още: CCD camera SBIG ST-10XME; SBIG SGS High Res Self Guiding Spectrograph; Набор филтри UBVRI; Софтуер MaxIm DL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално | Начална страница