Актуално | Начална страница

 

 

Частично лунно затъмнение на 7 август 2017 г.

 

доц. д-р Сунай Ибрямов

 

През 2017 г. има две лунни затъмнения. Първото от тях бе от полусянката на Земята на 11 февруари, което беше наблюдавано от Америка, Европа, Африка и Азия. На 7 август 2017 г. предстои да се наблюдава второто и последно лунно затъмнение за тази година. То ще бъде частично и ще се наблюдава от Европа, Африка, Азия и Австралия.

От България частичното лунно затъмнение ще бъде видимо след изгрева на Луната, в 20 ч. 16 мин. за Шумен. Отначало явлението ще се наблюдава трудно, тъй като Луната ще бъде много ниско над югоизточния хоризонт и поради все още светлия небосвод.

На 7 август Луната ще се намира в съзвездие Козирог. Тя ще започне да навлиза в полусянката на Земята в 18 ч. 50 мин. Първият контакт със сянката ще настъпи в 20 ч. 23 мин., когато ще започне частичното затъмнение. Моментът на най-голямата фаза на затъмнението ще бъде в 21 ч. 20 мин., когато Луната ще бъде на височина 9º над хоризонта. Ще бъде затъмнена 24.6% (близо 1/4) от южната част (видимо долната) на лунния диск (фиг. 1). Последният контакт със сянката ще настъпи в 22 ч. 18 мин., а от полусянката – в 23 ч. 51 мин., когато ще приключи явлението.

Частичното лунно затъмнение ще се наблюдава с невъоръжено око от цялото тъмно полушарие на Земята. Поради ниската височина на Луната се препоръчва желаещите да наблюдават явлението да изберат място с нисък хоризонт в посока югоизток.

Продължителността на затъмнението от полусянката ще трае 5 ч. 01 мин., а от сянката – 1 ч. 55 мин. Наблюдателите от България ще могат да наблюдават всичките фази на затъмнението без първия контакт с полусянката.

Следващото лунно затъмнение, което може да се наблюдава от България е на 27/28 юли 2018 г., като тогава затъмнението ще бъде пълно и пълната му фаза ще трае 1 ч. 43 мин.

Лунни затъмнения се наблюдават по време на пълнолуния, когато Луната, Земята и Слънцето са наредени на една права линия, при което Луната навлиза в земната сянка (фиг. 2). Те могат да се наблюдават с невъоръжено око или с оптични инструменти – като бинокъл, далекогледна тръба и телескоп без да се използват предпазни средства.

 

Фиг. 1. Моментът на най-голямата фаза на затъмнението. Илюстрация: HNSKY planetarium program.

 

Фиг. 2. Лунни затъмнения. Илюстрация: National Astronomical Observatory of Japan.