Актуално | Начална страница

 

 

На 28 септември 2015 г. ни очаква пълно лунно затъмнение

 

ас. докт. С. Ибрямов

 

Наближава пълно лунно затъмнение, видимо от България! В сутрешните часове на 28 септември 2015 г. от цялото тъмно полушарие на Земята ще се наблюдава пълно лунно затъмнение - второто за 2015 г.

Затъмнението ще се наблюдава от източните части на Тихи океан, Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Западна Азия.

Рядкото астрономическо явление ще започне на 28 септември 2015 г. в 03 ч. 12 мин. с първи контакт с полусянката. Първият контакт със сянката ще настъпи в 04 ч. 07 мин. Пълното затъмнение ще започне в 05 ч. 11 мин., като моментът на най-голяма фаза ще настъпи в 05 ч. 47 мин. Краят на пълното затъмнение е в 06 ч. 23 мин. Последният контакт със сянката ще настъпи в 07 ч. 27 мин., а последният контакт с полусянката - в 08 ч. 22 мин., когато Луната ще излезе от сянката на Земята и с което ще завърши явлението.

Продължителността на затъмнението от полусянката ще трае 05 ч. 10 мин., от сянката - 03 ч. 20 мин. Продължителността на пълното затъмнение ще бъде 01 ч. 12 мин.

От България затъмнението ще може да се наблюдава до залеза на Луната (07 ч. 28 мин. за София), която ще се намира по направление на съзвездието Риби.

Пълните лунни затъмнения се наблюдават по време на пълнолуния, когато Луната, Земята и Слънцето са наредени точно на една права линия, при което Луната навлиза в земната сянка.

Лунните затъмнения могат да се наблюдават с невъоръжено око или с оптични инструменти - като бинокъл, далекогледна тръба и телескоп без да се използват предпазни средства.

 

         

Момент на геоцентрична опозиция по еклиптична дължина

Септември 28d 05h 50m 29s

 

Геоцентрични координати на Луната и Слънцето по време на най-голямата фаза

αmoon = 00h 17m 33.6s     δmoon = +01o 32’ 03.7”

αsun = 12h 17m 08.9s        δsun = -01o 51’ 21.0”

 

Характерни моменти на затъмнението

Първи контакт с полусянката:                           Септември 28d 03h 11m 47s

Първи контакт със сянката:                                                         04h 07m 11s

Начало на пълното затъмнение:                                                 05h 11m 10s

Момент на най-голяма фаза:                                                      05h 47m 08s

Край на пълното затъмнение:                                                     06h 23m 05s

Последен контакт със сянката:                                                   07h 27m 03s

Последен контакт с полусянката:                                               08h 22m 27s

 

Продължителност на затъмнението

Продължителност от полусянката:                                            05h 10m 41s

Продължителност от сянката:                                                    03h 19m 52s

Продължителност на пълното затъмнение:                             01h 11m 55s

 

Максимална фаза на затъмнението от полусянката:                        2.230

Максимална фаза на затъмнението от сянката:                                1.276

 

Ъглов радиус на полусянката:                                                   1o 18’ 09.72”

Ъглов радиус на сянката:                                                           0o 46’ 14.52”

 

            От България затъмнението ще може да се наблюдава до залеза на Луната (07h 28m за София).

 _________________________________________________________________________________