Актуално | Начална страница

 

 

Слънчеви и лунни затъмнения през 2015 г.

 

 

ас. докт. Сунай Ибрямов

 

 

            През 2015 г. ще се наблюдават четири затъмнения, от които две слънчеви и две лунни.

 

 

I. Пълно слънчево* затъмнение на 20 март

 

            Пълната фаза на затъмнението ще се наблюдава от северната част на Атлантическия океан, Фарьорските острови и архипелагът Шпицберген (Свалбард). Частичните фази на затъмнението ще са достъпни от Исландия, Европа, Северна Африка и Северна Азия.

 

Момент на геоцентрично съединение по еклиптична дължина

Март 20d 11h 36m 11s

 

Геоцентрични координати на Луната и Слънцето по време на най-голямата фаза

   αmoon = 23h 56m 50.5s     δmoon = +00o 42’ 08.8

αsun = 23h 58m 01.5s        δsun = -00o 12’ 50.4

 

Характерни моменти на затъмнението

Начало на частичното затъмнение:                                   Март 20d 09h 40m 52s

Начало на пълното затъмнение:                                                         11h 09m 33s

Момент на най-голяма фаза:                                                              11h 45m 39s

Край на пълното затъмнение:                                                            12h 21m 22s

Край на частичното затъмнение:                                                       13h 50m 13s

 

Максимална фаза на затъмнението:                                                             1.045

 

 Ъглов радиус на Луната:                                                                      0o 16 54.35”

 Ъглов радиус на Слънцето:                                                                 0o 16’ 03.70”

 

            Максималната фаза на затъмнението с ширина на ивицата 463 km най-добре ще се наблюдава от географски координати: северна ширина 64о 25’ 54” и западна дължина 06o 38’ 48” с продължителност на пълната фаза: 00h 02m 47s.

 

            От България затъмнението ще може да се наблюдава като частично с максимална фаза 0.527.

 

Характерни моменти на затъмнението за България

Начало на частичното затъмнение:                                 Март 20d 10h 41m 49s

Момент на най-голяма фаза:                                                            11h 49m 03s

Край на частичното затъмнение:                                                      12h 58m 05s

 

Обща продължителност на затъмнението за България:                02h 16m 16s

_________________________________________________________________________________

 

II. Пълно лунно затъмнение на 4 април

 

            Затъмнението ще се наблюдава от Азия, Австралия, Тихи океан, Северна и Южна Америка.

 

Момент на геоцентрична опозиция по еклиптична дължина

Април 04d 15h 05m 33s

 

Геоцентрични координати на Луната и Слънцето по време на най-голямата фаза

αmoon = 12h 53m 29.7s     δmoon = -05o 17’ 20.2

αsun = 00h 53m 01.2s         δsun = +05o 40’ 32.9

 

Характерни моменти на затъмнението

Първи контакт с полусянката:                                       Април 04d 12h 01m 27s

Първи контакт със сянката:                                                             13h 15m 45s

Начало на пълното затъмнение:                                                     14h 57m 54s

Момент на най-голяма фаза:                                                           15h 00m 15s

Край на пълното затъмнение:                                                          15h 02m 37s

Последен контакт със сянката:                                                        16h 44m 46s

Последен контакт с полусянката:                                                    17h 58m 58s

 

Продължителност на затъмнението

Продължителност от полусянката:                                                 05h 57m 32s

Продължителност от сянката:                                                         03h 29m 00s

Продължителност на пълното затъмнение:                                  00h 04m 43s

 

Максимална фаза на затъмнението от полусянката:                            2.079

Максимална фаза на затъмнението от сянката:                                    1.001

 

Ъглов радиус на полусянката:                                                       1о 11’ 07.08”

Ъглов радиус на сянката:                                                                0о 39’ 07.92”

 

            Затъмнението няма да се наблюдава от България.

_________________________________________________________________________________

 

III. Частично слънчево* затъмнение на 13 септември

 

            Затъмнението ще се наблюдава от Южна Африка, южната част на Индийския океан и Антарктида.

 

Момент на геоцентрично съединение по еклиптична дължина

Септември 13d 09h 41m 16s

 

Геоцентрични координати на Луната и Слънцето по време на най-голямата фаза

αmoon = 11h 22m 43.3s     δmoon = +02o 56’ 47.8”

αsun = 11h 23m 54.6s         δsun = +03o 53’ 20.1”

 

Характерни моменти на затъмнението

Начало на частичното затъмнение:                  Септември 13d 07h 41m 40s

Момент на най-голяма фаза:                                                       09h 54m 11s

Край на частичното затъмнение:                                                 12h 06m 25s

 

Максимална фаза на затъмнението:                                                      0.788

 

Ъглов радиус на Луната:                                                               0o 14’ 49.90”

Ъглов радиус на Слънцето:                                                          0o 15 53.65”

 

            Затъмнението няма да се наблюдава от България.

_________________________________________________________________________________

 

IV. Пълно лунно затъмнение на 28 септември

 

            Затъмнението ще се наблюдава от източните части на Тихи океан, Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Западна Азия.

 

Момент на геоцентрична опозиция по еклиптична дължина

Септември 28d 05h 50m 29s

 

Геоцентрични координати на Луната и Слънцето по време на най-голямата фаза

αmoon = 00h 17m 33.6s     δmoon = +01o 32’ 03.7”

αsun = 12h 17m 08.9s        δsun = -01o 51’ 21.0”

 

Характерни моменти на затъмнението

Първи контакт с полусянката:                           Септември 28d 03h 11m 47s

Първи контакт със сянката:                                                         04h 07m 11s

Начало на пълното затъмнение:                                                 05h 11m 10s

Момент на най-голяма фаза:                                                      05h 47m 08s

Край на пълното затъмнение:                                                     06h 23m 05s

Последен контакт със сянката:                                                   07h 27m 03s

Последен контакт с полусянката:                                               08h 22m 27s

 

Продължителност на затъмнението

Продължителност от полусянката:                                            05h 10m 41s

Продължителност от сянката:                                                    03h 19m 52s

Продължителност на пълното затъмнение:                             01h 11m 55s

 

Максимална фаза на затъмнението от полусянката:                        2.230

Максимална фаза на затъмнението от сянката:                                1.276

 

Ъглов радиус на полусянката:                                                   1o 18’ 09.72”

Ъглов радиус на сянката:                                                           0o 46’ 14.52”

 

            От България затъмнението ще може да се наблюдава до залеза на Луната (07h 28m за София).

 _________________________________________________________________________________

 

* Внимание – опасност за зрението! При наблюдение на Слънцето и на явленията, в които то участва с невъоръжено око, бинокъл, далекогледна тръба, телескоп или с друг оптичен инструмент, винаги използвайте предпазни средства – специални слънчеви филтри, предназначени за тази цел, които се поставят пред обектива на използвания инструмент.

 

                    Забележка: Използвани са данни, изчислени от Fred Espenak, NASA/GSFC. Всички данни са дадени в официалното време на България.

_____________________________________________________________________________________________________________________________