Актуално | Начална страница

 

 

Наблюдавахме пълно лунно затъмнение на 10 декември 2011 г.

 

 

На 10 декември 2011 г. наблюдавахме второто и последното за тази година пълно лунно затъмнение.

Затъмнението започна в 14.45 h, тогава бе първият контакт на лунния диск със земната сянка. Пълното затъмнение започна в 16.06 h, като максималната фаза настъпи в 16.31 h. Тези междинни събития не се видяха от България, понеже Луната все още бе под хоризонта. Над Шумен, Луната изгря в 16:45 h, но заради пълното затъмнение и ниските облаци близо до хоризонта, тя започна да се вижда едва към 17:10 h, след като се издигна доста нависоко над хоризонта, когато вече бе почнала да излиза от земната сянка.

Астрономическият център „Проф. дфмн Владимир Шкодров” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, с директор доц. д-р Драгомир Марчев, организира наблюдение на лунното затъмнение. От 16.30 h до 20 h Астрономическият център беше отворен за свободни посещения. Общо 5 телескопа, от които един 15 см менисков-Касегрен, един 12 см Fomei, един 7,5 см Алкор и два 6 см телескопа рефрактори, както и една зрителна тръба бяха на разположение за наблюдения от любителите на звездното небе, посетили Астрономическия център. На единия рефрактор беше включен електронен окуляр, с който в реално време се виждаше на монитора на лаптоп, това, което се случва в момента.

Близо 200 души посетиха Центъра, за да наблюдават пълното лунно затъмнение, както и планетите Венера и Юпитер с Галилеевите му спътници – Калисто, Ганимед, Йо и Европа.

Последния контакт на лунния диск със земната сянка настъпи в 18:17 h, след което посетителите на Астрономическия център имаха възможност да наблюдават едно красиво пълнолуние и лунно хало.

Последното пълно лунно затъмнение от територията на България бе наблюдавано на 15/16 юни 2011 г., а следващото ще бъде на 28 септември 2015 г.

.

_____________________________________________________________________________________________________________________________