Актуално | Начална страница

 

 

Пълно лунно затъмнение на 10 декември 2011 г.

 

 

През тази година има две пълни лунни затъмнения. Първото от тях бе наблюдавано в нощта на 15/16 юни 2011 г. Тогава пълната фаза на затъмнението продължи цели 100 мин. Това бе най-тъмното затъмнение за последните няколко десетилетия.

На 10 декември 2011 г. предстои да наблюдаваме второто пълно лунно затъмнение за тази година. Тогава Луната ще се намира в съзвездие Бик. Пълната фаза на затъмнението ще трае 51 минути. Цялото явление ще се вижда от Азия и Австралия. Началото на затъмнението ще се вижда от Северна Америка без крайните източни части, Австралия, Океания, Азия без крайните западни части, Тихия океан, Северния-Ледовити океан, Индийския и Тихия океан без крайните му източни части. А краят ще се вижда от крайните северозападни части на Северна Америка, Източна Африка, Европа без крайните западни части, Азия, Австралия, Океания, Индийския океан, западната половина на Тихия и Северния Ледовити океан.

На 10 декември, Луната ще започне да навлиза в полусянката на Земята в 13:33 h, първият контакт със сянката ще настъпи в 14:45 h. Пълното затъмнение ще започне в 16:06 h, а моментът на най-голямата фаза ще настъпи в 16:31 h, пълното затъмнение ще приключи в 16:57 h. Последният контакт със сянката ще бъде в 18:17 h, а цялото затъмнение ще приключи в 19:00 h.

Наблюдателите от България ще могат да наблюдават затъмнението след изгрева на Луната в 16:50 h. Интересното за това затъмнение е, че за България Луната ще изгрее затъмнена, малко преди края на пълното затъмнение.

От 16:30 h до 19:00 h при ясно небе, както при всяко интересно астрономическо явление, Астрономическият център "Проф. дфмн Владимир Шкодров" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" ще бъде отворен за свободни посещения. Всеки посетител ще има възможност да наблюдава лунното затъмнение през различни телескопи. Ще бъдат наблюдавани и планетите Венера и Юпитер. Астрономическият център на Шуменския университет се намира на адрес: ул. "Университетска" № 115, Корпус 3 (сградата до Ректората), от 5. етаж в дясно по стълбите нагоре, на покрива.

Следващото лунно затъмнение, което ще може да се наблюдава от България е на 28 ноември 2012 г., като тогава затъмнението ще бъде от полусянката на Земята. Следващото частично лунно затъмнение ще бъде на 25 април 2013 година, а следващото пълно лунно затъмнение, което ще се вижда от България, ще бъде на 28 септември 2015 г.

Лунни затъмнения се наблюдават по време на пълнолуния, когато Луната, Земята и Слънцето са наредени на една права линия, при което Луната навлиза в земната сянка. Те могат да се наблюдават с невъоръжено око или с инструменти – като бинокъл, далекогледна тръба и телескоп без да се използват предпазни средства.

Макар и кратко за България, интересното астрономическо явление ще може да се наблюдава, ако времето ни позволи.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________