Актуално | Начална страница

 

 

Участниците в V-та Национална студентска научна конференция "От атома до Космоса"

посетиха Астрономическия център

 

 

На 13.05.2017 г. участниците в ученическата сесия на V-та Национална студентска научна конференция с участието на ученици "От атома до Космоса" посетиха Астрономическия център на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Те разгледаха залата за лекционни и практически занятия по астрономия, която е оборудвана с модели на Слънчевата система, астрономически прибори и инструменти, компютри с астрономически софтуер, както и Астрономическия център, който се намира на покривната площадка на Корпус 3 на Университета, оборудван с 15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп и телескоп-рафрактори за учебни наблюдения.

В ученическата сесия на Конференцията взеха участие ученици от СУ "Любен Каравелов" - гр. Варна с ръководител г-н Момчил Дражев; Математическата гимназия "Д-р Петър Берон" и ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Варна с ръководител доц. д-р Веселка Радева; Астрономическата школа към СУ "Васил Левски" - гр. Троян с ръководител д-р Надка Данкова; СУ "Иван Вазов" - гр. Вършец с ръководител г-жа Радка Костадинова; ПГПЧЕ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Шумен с ръководител г-жа Анета Маринова; ОУ "Иван Вазов" - гр. Смолян.