Актуално | Начална страница

 

 

 

 

 

ТРАНЗИТ НА МЕРКУРИЙ ПРЕД ДИСКА НА СЛЪНЦЕТО* НА 11 НОЕМВРИ 2019 г.

 

 

Явлението транзит (пасаж, преминаване) на Меркурий пред диска на Слънцето се наблюдава, когато планетата Меркурий е в долно съединение и в същото време е близо до един от орбиталните си възли (точки на пресичане на орбитата на планетата с еклиптиката равнината, в която лежи земната орбита). Ако тези две условия са изпълнени, Меркурий лежи на права линия между Земята и Слънцето и се наблюдава явлението транзит на Меркурий. Това е рядко явление, тъй като орбиталната равнина на Меркурий е наклонена на 7o спрямо тази на Земята и не винаги двете условия, планетата да е едновременно в долно съединение и в орбитален възел, са изпълнени.

 

От Земята е възможно да се наблюдават преминавания пред диска на Слънцето единствено на двете вътрешни планети Меркурий и Венера като транзитите на Меркурий се случват много по-често, отколкото тези на Венера. Това е така, защото Меркурий се намира много по-близо до Слънцето и обикаля около него за по-кратко време. Следователно двете условия за преминаване ще са изпълнени по-често при Меркурий, отколкото при Венера. Всеки век се наблюдават средно по 13 транзита на Меркурий.

 

Преминаванията на Меркурий се наблюдават около 8 май или 10 ноември обикновено на тези дати орбитата на планетата пресича еклиптиката. Транзитите през май са по-редки отколкото тези през ноември. По време на преминаванията през ноември Меркурий се намира близо до перихелия на орбитата си, във възходящ възел и има видим ъглов диаметър 10", докато по време на преминаванията през май планетата се намира близо до афелия на орбитата си, в низходящ възел и има видим ъглов диаметър 12".

 

Транзитите през ноември се повтарят през интервали от 7, 13 или 33 години, докато тези през май през 13 или 33 години.

 

Преминаванията на Меркурий постепенно "плават" напред в годината, така например преди началото на XVII век те са настъпвали през месеците април и октомври. За първи път транзит на Меркурий е бил наблюдаван от френския астроном Пиер Гасенди на 7 ноември 1631 г., като настъпването на това явление е било предсказано от астронома Йохан Кеплер.

 

На 11 ноември 2019 г. преминаването на Меркурий пред диска на Слънцето ще се наблюдава от Америка, Европа и Африка. Цялото явление ще бъде достъпно за наблюдение от Южна Америка и западните части на Африка. Явлението ще започне с първи контакт в 14h 35m 28s (позиционен ъгъл 109.8o), когато дискът на Меркурий максимално ще докосва този на Слънцето (положение I на фигурата). Вторият контакт ще настъпи в 14h 37m 09s (позиционен ъгъл 109.8o), когато Меркурий вътрешно ще докосва Слънцето и целият диск на планетата ще се забелязва като малка черна точка на фона на Слънцето (положение II на фигурата).

 

Максималното ъглово сближение на центровете на Меркурий и Слънцето ще настъпи в 17h 19m 48s (позиционен ъгъл 24.3o), когато минималното ъглово разстояние между Меркурий и центъра на слънчевия диск ще бъде 75.9". Третият контакт ще настъпи в 20h 02m 33s (позиционен ъгъл 298.8o), когато Меркурий ще достигне противоположния край на диска на Слънцето и отново вътрешно ще го докосва (положение III на фигурата), а четвъртият контакт ще настъпи в 20 04m 14s (позиционен ъгъл 298.7o), когато дискът на Меркурий ще се допира външно до този на Слънцето и с което ще завърши явлението (положение IV на фигурата).

 

Последният транзит на Меркурий е наблюдаван на 9 май 2016 г., а следващият, след този на 11 ноември 2019 г., ще бъде след 13 години на 13 ноември 2032 г.

При ясно време и благоприятни метеорологични условия, Астрономическата обсерватория - Шумен ще бъде отворена от 14.30 ч. до 16.30 ч. за желаещите да наблюдават астрономическото явление.

Видимият път на Меркурий (за геоцентричен наблюдател) по слънчевия диск по време на пасажа на 11 ноември 2019 г. Отбелязани са положенията на Меркурий в моментите на контакт (I, II, III, IV) както и позицията му в момента на максимално сближение с центъра на слънчевия диск. При наблюдение от повърхността на Земята (топоцентричен наблюдател) видимият път на Меркурий по слънчевия диск се изкривява.

 

Момент на максимално сближение:

Ноември 11d 17h 19m 48s

 

Геоцентрични координати на Меркурий и Слънцето по време на максималното сближение:

αplanet = 15h 04m 51.0s     δplanet = -17o 21’ 32.1

αsun = 15h 04m 47.6s     δsun = -17o 22’ 32.8

 

Характерни моменти на явлението:

                                                                 Събитие                                                        Момент          Позиционен ъгъл**

                                         Първи контакт (I, външен, влизане):              Ноември 11d 14h 35m 28s         109.8o

                                         Втори контакт (II, вътрешен, влизане):                                 14h 37m 09s         109.8o

                                         Момент на максимално ъглово сближение:                         17h 19m 48s           24.3o

                                         Трети контакт (III, вътрешен, излизане):                               20h 02m 33s         298.8o

                                         Четвърти контакт (IV, външен, излизане):                            20h 04m 14s         298.7o

 

Продължителност на явлението:

5h 28m 46s

 

                                         Ъглов радиус на Меркурий:                                                                 00o 00 05.0”

                                         Ъглов радиус на Слънцето:                                                                 00o 16’ 09.3”

 

Явлението ще се наблюдава от България до залеза на Слънцето (16h 54m за Шумен). Поради малкия ъглов размер на Меркурий, преминаването му пред слънчевия диск няма да може да се наблюдава с невъоръжено око.

 

Наблюденията трябва да се провеждат поне с любителски телескоп, оборудван задължително със слънчев филтър!

 

* ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ЗА ЗРЕНИЕТО! При наблюдение на Слънцето (и на явленията, в които то участва) с невъоръжено око, бинокъл, далекогледна тръба, телескоп или с друг оптичен инструмент, винаги използвайте предпазни средства – специални слънчеви филтри, предназначени за тази цел, които се поставят пред обектива на използвания инструмент.

 

** Позиционните ъгли се отчитат от северната точка на слънчевия диск в посока обратна на въртенето на часовниковата стрелка.

 

Забележка: Използвани са данни, изчислени от Fred Espenak, NASA/GSFC. Всички данни са дадени в официалното време на България.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________