Актуално | Начална страница

 

 

 

 

 

ТРАНЗИТ НА МЕРКУРИЙ ПРЕД ДИСКА НА СЛЪНЦЕТО* НА 9 МАЙ 2016 г.

 

 

ас. С. Ибрямов

катедра "Теоретична и приложна физика", Шуменски университет

 

 

Явлението транзит (преминаване или пасаж) на Меркурий пред диска на Слънцето се наблюдава, когато планетата Меркурий е в долно съединение и в същото време е близо до един от орбиталните си възли (точки на пресичане на орбитата на планетата с еклиптиката равнината, в която лежи земната орбита). Ако тези две условия са изпълнени, Меркурий лежи на права линия между Земята и Слънцето и се наблюдава явлението транзит на Меркурий. Това е рядко явление, тъй като орбиталната равнина на Меркурий е наклонена на 7o спрямо тази на Земята и не винаги двете условия планетата да е едновременно в долно съединение и в орбитален възел са изпълнени.

 

От Земята е възможно да се наблюдават преминавания пред диска на Слънцето единствено на двете вътрешни планети Меркурий и Венера, като транзитите на Меркурий се случват много по-често отколкото тези на Венера. Това е така, защото Меркурий се намира много по-близо до Слънцето и обикаля около него за по-кратко време, следователно двете условия за преминаване ще са изпълнени по-често при Меркурий, отколкото при Венера. Всеки век се наблюдават средно по 13 транзита на Меркурий.

 

Преминаванията на Меркурий се наблюдават около 8 май или 10 ноември обикновено на тези дати орбитата на планетата пресича еклиптиката. Транзитите през май са по-редки отколкото тези през ноември. По време на преминаванията през ноември Меркурий се намира близо до перихелия на орбитата си, във възходящ възел и има видим ъглов диаметър 10", докато по време на преминаванията през май планетата се намира близо до афелия на орбитата си, в низходящ възел и има видим ъглов диаметър 12".

 

Транзитите през ноември се повтарят през интервали от 7, 13 или 33 години, докато тези през май през 13 или 33 години.

 

Преминаванията на Меркурий постепенно "плават" напред в годината, така например преди началото на XVII век те са настъпвали през месеците април и октомври. За първи път транзит на Меркурий е бил наблюдаван от френския астроном Пиер Гасенди на 7 ноември 1631 г., като настъпването на това явление е било предсказано от великия астроном Йохан Кеплер.

 

На 9 май 2016 г. преминаването на Меркурий пред диска на Слънцето ще се наблюдава от Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Централна Азия. Явлението ще започне с първи контакт в 14h 11m 53s (позиционен ъгъл 83o), когато дискът на Меркурий максимално ще докосва този на Слънцето (положение I на фигурата). Вторият контакт ще настъпи в 14h 15m 03s (позиционен ъгъл 84o), когато Меркурий вътрешно ще докосва Слънцето и целият диск на планетата ще се забелязва като малка черна точка на фона на Слънцето (положение II на фигурата).

 

Максималното ъглово сближение на центровете на Меркурий и Слънцето ще настъпи в 17h 55m 49s (позиционен ъгъл 154o), когато минималното ъглово разстояние между Меркурий и центъра на слънчевия диск ще бъде 319". Третият контакт ще настъпи в 21h 37m 20s (позиционен ъгъл 224o), когато Меркурий ще достигне противоположния край на диска на Слънцето и отново вътрешно ще го докосва (положение III на фигурата), а четвъртият контакт ще настъпи в 21 40m 32s (позиционен ъгъл 224o), когато дискът на Меркурий ще се допира външно до този на Слънцето и с което ще завърши явлението (положение IV на фигурата).

 

Последно преминаване на Меркурий е наблюдавано на 8 ноември 2006 г., но тогава то не беше видимо от България. Транзит на Меркурий, видим от България, имаше на 7 май 2003 г. След преминаването на 9 май 2016 г., следващият транзит ще бъде след 3 години на 11 ноември 2019 г.

 

 

 

 

Момент на максимално сближение:

Май 09d 17h 55m 49s

 

Геоцентрични координати на Меркурий и Слънцето по време на максималното сближение:

αplanet = 03h 07m 58.2s     δplanet = +17o 29’ 44.7

αsun = 03h 07m 51.5s     δsun = +17o 34’ 45.9

 

Характерни моменти на явлението:

                                                                 Събитие                                                        Момент          Позиционен ъгъл**

                                         Първи контакт (външен, влизане):                   Май 09d 14h 11m 53s                      83o

                                         Втори контакт (вътрешен, влизане):                               14h 15m 03s                     84o

                                         Момент на максимално ъглово сближение:                   17h 55m 49s                   154o

                                         Трети контакт (вътрешен, излизане):                              21h 37m 20s                   224o

                                         Четвърти контакт (външен, излизане):                           21h 40m 32s                    224o

 

Продължителност на явлението:

7h 28m 39s

 

                                         Ъглов радиус на Меркурий:                                                                 00o 00 06.05”

                                         Ъглов радиус на Слънцето:                                                                 00o 15’ 50.40”

 

            От България явлението ще се наблюдава до залеза на Слънцето (20h 35m за София).

 

Поради малкият ъглов размер на Меркурий, преминаването му пред слънчевия диск няма да може да се наблюдава с невъоръжено око. Наблюденията трябва да се провеждат поне с любителски телескоп, оборудван със слънчев филтър!

 

* Внимание – опасност за зрението! При наблюдение на Слънцето и на явленията, в които то участва с невъоръжено око, бинокъл, далекогледна тръба, телескоп или с друг оптичен инструмент, винаги използвайте предпазни средства – специални слънчеви филтри, предназначени за тази цел, които се поставят пред обектива на използвания инструмент.

 

** Позиционните ъгли се отчитат от северната точка на слънчевия диск в посока обратна на въртенето на часовниковата стрелка.

 

Забележка: Използвани са данни, изчислени от Fred Espenak, NASA/GSFC. Всички данни са дадени в официалното време на България.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________