Актуално | Начална страница

 

 

 

Пета национална научна конференция на Съюза на астрономите в България с международно участие

Шуменски университет, 10-12 май 2010 г.

 

 

 

 Изпратете вашите заявки за доклади, съдържащи заглавие и автори до 25.04.2010 на адрес d.kyurkchieva@shu-bg.net (Проф. Диана Кюркчиева)

 Изпратете вашите заявки за участие (с точни дати за нощувки) до 25.04.2010 на адрес s.ibryamov@abv.bg (Сунай Ибрямов)

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Съюз на астрономите в България

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Институт по астрономия на БАН

Катедра Астрономия на Софийския университет

 

 

                                           пеТА национална научна

                                        КОНФЕРЕНЦИЯ

                                          НА Съюза на астрономите в

                                         България

 

                                                            10-12.05.2010 г., Шуменски университет

 

 

п р о г р а м а

 

зала 309 на Корпус 1 на Шуменски университет

 

10 май

 

                    13.00 – Регистрация, ст. 306

                    14.00 – Откриване, зала 309

 

Пленарно заседание

 

                    Водещ: В. Голев

 

                    14.10 – Т. Бонев „Националната астрономическа обсерватория – състояние и перспективи”

                    14.40 – Д. Кюркчиева „Проектът СМАРТНЕТ – резултати и перспективи” + демонстрация на работата на мрежата СМАРТНЕТ и управлението на телескопите

 

                    15.10 – Кафе-пауза

 

Първо заседание „Оборудване, софтуер, бази данни”

 

                    Водещ: Цв. Георгиев

 

                    15.40 – И. Илиев „Астрономически наблюдения с 30-40 cm телескопи”

                    16.10 – Н. Маркова, Chris Evants et al. „Изследователската програма „FLAMES –Tarantula” и участието на България в нея”

                    16.30 – Х. Марков, М. Цветков, Н. Петров „Фотометрично осигуряване на фотографски бази данни – преминаване в относителни интензитети”

                    16.50 – П. Маркишки „Изследване на оптиката на 50/70 сm Shmidt-телескоп в НАО-Рожен”

                    17.10 – Л. Илиев, Popescu Petre, Nedelcu Alin, Badescu Octavian, Paraschiv Petre „Optical link to International Celestial Reference Frame (ICRF) in the northern hemisphere

                                 using Belogradchik Zeiss Telescope”

                    17.30 – В. Попов, Д. Димитров „Система за гидиране на 60 см телескоп в НАО І: Задание и тестове на задвижващ механизъм”

 

                    17.50 – Разглеждане на Астрономическия център

                    19.30 – Вечеря в ресторант „Контеса”

11 май

 

Второ заседание „Звездна астрофизика”

 

                    Водещ: Т. Бонев

 

                    09.00 – Р. Заманов „Приливно взаимодействие в масивни рентгенови двойни и симбиотични звезди”

                    09.30 – Е. Семков „Фотометрична променливост на звездите преди ГП”

                    09.50 – Н. Томов, Д. Бисикало, М. Томова, Е. Килпио „Основни резултати от изследването на еруптивната активност на прототипа на класическите симбиотични

                                 звезди Z And през последната и активна фаза в периода 2000 – 2010”

                    10.10 – В. Голев, Н. Калчева, Й. Кнуде „Изследване на взаимодействието ОВ звезди – междузвездна материя в областта на звездообразуване в Monoceros”

                    10.30 – Х. Maркoв, И. Винс, Н. Maркoвa, Г. Дюрасевич „Нови резултати в спектралното изследване на затъмнително двойната система UU Cas”

 

                    10.50 – Кафе-пауза

 

Трето заседание „Извънгалактична астрономия и космология”

 

                    Водещ: И. Илиев

 

                    11.10 – С. Боева, Р. Бачев, С. Цветкова и др. „Амплитуда на фликеринга на MV Lyr в различни състояния”

                    11.30 – Д. Кирилова „Big Bang Nucleosynthesis – the best speedometer, baryometer and leptometer”

                    11.50 – Д. Петкова, П. Недялков „On the random distribution of rotational axes of stars harboring planets”

                    12.10 – Д. Димитров „Оптична фотометрия на кандидати за ултра-хладни М, L и Т джуджета”

 

                    12.30 – Обедна почивка

 

Четвърто заседание „Слънчева система, дидактика на астрономията”

 

                    Водещ: В. Голев

 

                    13.20 – В. Радева „Проектът Killer asteroid – международно сътрудничество на астрономи и ученици”

                    13.40 – Б. Борисов „Изследване на връзка между силните земетресения през 2010 г. и фазите на Луната”

                    14.00 – П. Маркишки „Възможности за провеждане на практически занятия в оптичната лаборатория в НАО”

                    14.20 – Цв. Георгиев „Българският астрономически журнал – записки на редактора”

                    14.40 – Д. Колев „Българската астрономия: от Йоан Екзарх до наши дни”

                    15.00 – Й. Кокотанекова, Е. Божурова „Олимпиадата по астрономия - развитие и проблеми”

 

                    15.20 – Постерна сесия

                    15.50 – Кафе-пауза

 

                    16.10 – ОС на САБ

                    17.15 – Кръгла маса „Астрономията в България – постижения, проблеми и перспективи”

                    Водещ: Д. Кюркчиева

 

                    19.30 – Заключителна вечеря в Стол 1 на Шуменския университет

12 май

 

                    09.00 – Разглеждане забележителностите на Шумен и екскурзия до Мадара

 

Постери

                        1.      Г. Латев, С. Боева, A. Aнтов, С. Цветкова и др. „Ниско състояние на катаклизмичната променлива V794 Aql през 2009”

                        2.      O. Станчев, Е. Атанасова „FITS WCS Standard Keywords and NAO-Rozhen Data - some pitfalls”

                        3.      Е. Атанасова, И. Илиев, Ив. Статева „HD103578 files – some comments on past and present records”

                        4.      В. Иванов, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов „Решаване на криви на блясъка на затъмнително-двойни звезди в Малкия Магеланов Облак. IV.”

                        5.      В. Калинова „Представяне работата на радиотелескоп SRT, разположен в Астрономическа обсерватория София за периода 2009 2010 година”

                        6.      Н. Иванова, Д. Гроздев Наблюдение на слънчевото затъмнение от 22 юли 2009 г, Шанхай, Китай”

                        7.      В. Радева „EAAE и ESO за обучението по астрономия в България”

                        8.      Н. Данкова „Осъвременяване на учебно-възпитателния процес в извънкласната работа по астрономия”

                        9.      С. Ибрямов „Международната година на астрономията 2009 в Шумен – реализирани инициативи”

                        10.   Р. Бачев, Е. Семков, A. Gupta at al. „Photometric study of the close eclipsing binary MM Dra”

                        11.  Е. Семков, M. Dennefeld, С. Пенева „V 582 Aurigae: a possible FUor object”

                        12.  И. Статева, И. Илиев, И. Барзова „HD1109651 – SB2 star?”

                        13.  Л. Илиев „Recent photometrical variations of Be-shell star Pleione”

                        14.  И. Барзова, Ю. Денева „Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел за разсеяните звездни купове М67 и NGC 7062 ”

                        15.  Д. Димитров, Д. Кюркчиева, М. Данаилова „Свръхновата SN 2007 gr”

                        16.  Д. Кюркчиева, Д. Марчев „Hа observations of the W UMa star FI Boo”

 

Указания

                1.      Участието в двете вечери на 10 и 11 май е срещу купони, които се предоставят:

        -       Безплатно на членовете на САБ, платили членски внос за 2010 г.

        -       На участници, които не са членове на САБ, срещу заплащане по 10 лв. за 1 вечеря.

                2.      Желаещите да обядват в стола на университета на 11 май (вторник) могат да си закупят купони от 8.00 ч. до 10.30 ч. в барчето на приземния етаж.

                3.      Желаещите да участват в екскурзията на 12 май до Томбул джамия, Паметник „1300 години България” и Мадарски конник, се записват при регистрацията и внасят

                      7 лв. за входовете и беседите за 3-те места. Транспортът е безплатен.

                4.      Членовете на проекта СМАРТНЕТ получават командировъчните си при регистрацията. След представяне на документ за заплащане на нощувките, билети и

                       попълнен и подписан отчет на командировката (стр. 3 и 4 на бланката), те могат да получат парите си на 11 май от касата на ШУ (ст. 214).

                5.      Участниците с командировъчни ги оставят на регистрацията за подпечатване и си ги получават обратно в първата кафе-пауза.

                6.      Кафето по време на кафе-паузите ще се получава в ст. 306.

                7.      Настанените в базата на Шуменския университет ще получат ключовете си при регистрацията. Преди отпътуване ключовете следва да бъдат оставени на

                      организаторите.

                8.      Докладите и постерите трябва да се изпратят в необходимия формат до редактора на Bulgarian Astronomical Journal в срок до 30 юни 2010 г.

 

 

 

 

 

Актуално | Начална страница